Polityka prywatności:

§1

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma PHU PAREM EMILIA WIĘCKOWSKA z siedzibą w 75-736 Koszalinie, przy ul. Gnieźnieńska 8, NIP 7822042086, e-mail: emilia.rutkowska@regiobiznes.info

§2

Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez PHU PAREM Emilia Więckowska i prowadzony jest przez Właściciela. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie PHU PAREM Emilia Więckowska.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej z PHU PAREM EMILIA WIĘCKOWSKA umowy dotyczącej świadczenia przez naszą firmę usług reklamowych w sieci - wizytówka na www.regiobiznes.info, pozycjonowanie strony internetowej, wykonanie strony www oraz innych). Przetwarzamy dane osobowe również w celu spełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych (przykładowo rozliczenia księgowe i podatkowe) lub w celu spełnienia tzw. „uzasadnionego interesu”. Przez „uzasadniony interes” rozumiemy zgodny z prawem oraz racjonalny cel przetwarzania przez Nas danych osobowych (ochrona bezpieczeństwa przetwarzanych danych, dochodzenie roszczeń). Gdy polegamy na uzasadnionym interesie, analizujemy i rozważamy każdy potencjalny wpływ przetwarzania na Klienta i jego prawa. W przypadku innych celów poprosimy o zgodę, którą będzie można wycofać w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

§3

Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, adres e-mail, nr telefonu. Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

§4

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu: podmiotom zapewniających nam obsługę IT, obsługę rachunkową, obsługę prawną. Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom phu PHU PAREM Emilia Więckowska, jak też podmiotom udzielającym wsparcia PHU PAREM Emilia Więckowska na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

§5

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§6

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie mogła być zrealizowana.

§7

Dane publikowane na stronie www.regiobiznes.info są powszechnie dostępne.

§8 Źródło pochodzenia danych

Wśród źródeł wskazać należy: CEIDG, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe

§9

Wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania z naszej strony, które przechowywane są po stronie Użytkownika.
Każdy Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

§10

Informujemy, że ograniczenia stosowania technologii określonych w punkcie 9 mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania naszej strony dla Użytkowników.


Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01.05.2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres emilia.rutkowska@regiobiznes.info

 

Kontakt

Nasz numer telefonu:
508 870 974
Nasz adres:


szczegóły

Oferta